Huisreglement

Om de evenementen van IT=Alkmaar zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.
Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op de evenementenlocatie en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.
ALGEMEEN
Stichting IT=Alkmaar, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijkgesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.
Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.
Honden en andere huisdieren zijn verboden.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.
Het is niet toegestaan om tijdens het evenement personeel te werven of promotionele acties te doen voor bedrijven anders dan de deelnemende bedrijven binnen IT = Alkmaar. De organisatie behoudt zich het recht de aanwezige personen die deze huisregel overtreden te verwijderen van het evenement.
LEEFTIJD
Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van het event, een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en/of genuttigd kunnen worden.
HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels.
FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.